FENOMENET OCH GÅVAN KURS I STOCKHOLM

En 2- dagars upplevelse baserad workshop – som förändrar din upplevelse av livet!

STOCKHOLM – 13&14 MAJ 2017.


Känner du dig redo för ett fantastiskt lyft i Medvetenhet?
Där drömmen att få leva ett liv fyllt med glädje och överflöd inte längre är en dröm - utan en levande verklighet!

Om så, ses vi i STOCKHOLM!

Ella Maria Högström
P&G organisatör I Sverige med team