FENOMENET OCH GÅVAN KURS I STOCKHOLM

För tredje gången i Stockholm och för andra gången så ges The Phenomenon & The Gift kursen till 9 länder i Europa samtidigt!

En 2- dagars upplevelse baserad workshop – som förändrar din upplevelse av livet!

STOCKHOLM – 30 september &1 oktober 2017.


Känner du dig redo för ett fantastiskt lyft i Medvetenhet?
Där drömmen att få leva ett liv fyllt med glädje och överflöd inte längre är en dröm - utan en levande verklighet!


Om så, ses vi i STOCKHOLM där vi kopplar upp oss till Oneness University och 8 länder i Europa samtidigt!

Varmt Välkommen.

Ella Maria Högström
P & G organisatör I Sverige med team