SOURCE & SYNCHRONICITIES KURS I STOCKHOLM

Fantastisk Nyhet!

VI har den stora glädjen att berätta att den världsomfattande och enormt populära The Phenomenon & The Gift kursen har nu tagit en ny riktning och heter nu” Source & Synchronicities”. Denna uppgradering sker för att möta mänsklighetens önskemål och behov.

Denna mycket kraftfulla uppgradering sker under en 2-dagars upplevelse baserad workshop –där vi får verktyg som hjälper dig att skapa ett magiskt liv fullt med synkronicitet och möjligheter.

Denna kurs ges för första gången och det sker i Europa - där 15 länger deltar samtidigt.

STOCKHOLM – 21-22 april 2018.


Känner du dig redo för ett fantastiskt lyft i Medvetenhet?


Om så, ses vi i STOCKHOLM där vi kopplar upp oss till Oneness & Owa Academin och 15 länder i Europa samtidigt!

Varmt Välkommen.

Ella Maria Högström
Source & Synchronicities teamet i Sverige.